Aarhus Universitets segl

Laserdiffraktometer

Instituttet råder over et laserdiffraktometer af mærket Sympatec HELOS der kan måle partikelstørrelsesfordeling (PSD) i området 0.0018mm-3.5mm.

Laserkilden er af He-Ne typen og udsender rødt lys ved 632.8nm.

Instrumentet er udstyret med 3 forskellige linser (R1, R4, R7) med hver sit måleområde. Hver linse dækker 31 målte partikelklasser, antallet af mulige interpolerede partikelklasser er uendeligt.

Der er 2 moduler til måling af hhv. våde (Quixel) og tørre (Vibri/Gradis) materialer. Til Quixel modulet hører 2 flow-celler af stål med kvartsruder, i størrelserne 2mm eller 6mm.

Data kan evalueres med enten Fraunhofer eller Mie teori.

Afhængigt af den enkelte prøves sammensætning kan det være nødvendigt at dele den i op til 3 fraktioner og måle disse individuelt. Efterfølgende samles data til en PSD for hele prøven.

Det kan være nødvendigt med forskellige former for forbehandling: For marine prøver bør salt fjernes. For meget organiske prøver bør kulstof fjernes (ved f.eks. brintoverilte-behandling eller glødning ved 550oC).

Download: