Aarhus Universitets segl

Historie

Institut for Geoscience blev oprettet som Geologisk Institut den 1. maj 1961 da det første professorat i geologi blev besat.

Allerede før den tid havde der været en vis geologisk aktivitet ved universitetet, idet der blev givet undervisning i geologi for geografistuderende af statsgeolog, dr.phil. Keld Milthers fra Danmarks Geologiske Undersøgelse, der fungerede som rejselektor fra midt i 40’erne.

Gennem en årrække arbejdede Det naturvidenskabelige Fakultet på at få oprettet et professorat i geologi. Så tidligt som i 1952 blev der bl.a. henvist til at der fandtes værdifulde geologiske samlinger ved Naturhistorisk Museum. Professoratet blev bevilget med finansloven for 1960-61. Stillingen blev slået op, og ved fristens udløb var der indkommet fem ansøgninger. Bedømmelsesudvalget indstillede i marts 1961 dr.phil. Svend Asger Berthelsen, som derefter blev ansat som professor i geologi fra 1. maj 1961. Professor Berthelsen blev dermed den første institutbestyrer og fungerede som sådan indtil 1966 hvor han forlod instituttet.

Siden oprettelsen har instituttet gennemløbet en omfattende udvikling og vækst. Fagligt dækker vi i dag både de klassiske geologiske discipliner, så som petrologi, palæontologi, geofysik og geomorfologi, og der forskes bredt inden for alle geofagene.

I mange år var vi et meget opsplittet institut med op til seks forskellige geografiske placeringe  i og uden for Universitetsparken, men i dag har størstedelen af instituttet til huse i bygningskomplekset 1670  - det tidligere Aarhus Kunstmuseum - i Høegh-Guldbergs Gade nederst i Vennelystparken. Efter en omfattende ombygning flyttede de første grupper ind i sommeren 2006, og nu er vi – med en enkelt undtagelse – samlet under ét tag.