Aarhus Universitets segl

Aftagerpanel

Aftagerpanelet for Geoscience skal bidrage til at sikre at uddannelsen i geofagene
til stadighed er samfundsrelevant. Dette omfatter

  • at kompetenceprofilen skal afspejle samfundets behov,
  • at uddannelsens kapacitet afspejler rekrutteringsbehovet,
  • at kvalitetssikringspraksis udvikles løbende,
  • at kendskabet til uddannelsen udbredes, og
  • at der gives relevant og målrettet karrierevejledning til de studerende.

Panelet er ét ud af 16 nedsatte aftagerpaneler på Science & Technology.
Se panelets sammensætning mm. her.