Aarhus Universitets segl

Cosmo lab

Kosmogene nukleider bruges af Aarhus Cosmogenic Nuclides Group til at bestemme erosionsrater og modellere landskabets udvikling. Ved Institut for Geoscience bliver mineraler separeret fra sedimenter eller sten prøver, hvorved man isolerer 10Be og 26Al:

  • Behandling med “kongevand” (fjernelse af metaller og carbonater).
  • Flotation med CO2 (fjernelse af feldspat og glimmer).
  • Kogning med phosphorsyre (fjernelse af feldspat).
  • HF/HNO3 ætsning (fjernelse af silikater og meteorisk 10Be).

Under semi-rene forhold bliver følgende trin udført:

  • Opløsning af “rent” kvarts i HF, inddampning og chlorid konvertering (fjernelse af Si)
  • Anionbytning (fjernelse af Fe og Ti) og kationbytning (separation af Be og Al, fjernelse af tilbageværende Ti og alkalimetaller med HCl)
  • Udfældning med NH4OH (eliminering af tilbageværende alkalimetaller, Mg og Ca)
  • Iltning ved 800oC (konvertering af Be og Al forbindelser)
  • Præparation af target til AMS (presning af prøver med BeO og Al2O3)

AMS målinger bliver udført ved AMS laboratoriet på Institut for Fysik og Astronomi.