Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Laboratoriepersonalet arbejder med kortere og længerevarende forskningsprojekter. Laboranter sørger ligeledes for kvalitetssikring, udfører dagligt sikkerhedsarbejde samt teknisk vedligeholdelse af instrumenter og udstyr. Laboranter er ligeledes behjælpelige med indkøb af forbrugsvarer og står for optimering og udvikling af analysemetoder i samarbejde med forskere.  

Laboratorieleder

Arbejdsmiljø og sikkerhed: Daglig arbejdsmiljøleder på Institut for Geoscience, formand for lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU), udpeget medlem af fakultetets arbejdsmiljøudvalg (NAT-FAMU)

Kvartærgeologi og Sedimentologi: Ler, moræner, Stokes' lov, laserdiffraktion, røntgendiffraktion, sedimentation, partikelform, partikelstørrelse, sigtning, fingrus (2-4 mm) bestemmelse

Laboratorieundervisning og vejledning/supervision af studerende på alle niveauer (bachelor-kandidat-Ph.d)

Laboratoriepersonale

Arbejdsområder:

 

Mineralseparation og oprensning af kvarts fra bjergarter.

Ekstraktion af 10Be og 26Al fra kvarts og prøveforberedelse til AMS.

Vejledning af speciale- og PhD-studerende.

 

Tillidshverv:

Arbejdsmiljørepræsentant og medlem af LAMU.

Kemikalieaffaldsansvarlig.

XRF og radiografi af sedimenter

Epoxyindstøbning

Oprensning af kvarts

Oprensing af beryllium

Renrum og isotoper

Arbejdsområder

Scanning af marine og lakrustine sedimentkerner på ITRAX Kerneskanner (XRF, RAD, MagSus)

Bestemmelse af mineraler på røntgendiffraktometer (XRD)

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling på laserdiffraktometer

Biomarkerlaboratorie

Kernearbejde

Laboratorieundervisning

Vejledning af studerende

 

Tillidshverv

Tillidsrepræsentant for laboranterne på Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi siden 2016.

Medlem af LSU.

Medlem af Nat-FSU.