Aarhus Universitets segl

Laboratorier

Institut for Geoscience har en række dygtige laboranter ansat, der tilsammen dækker de fleste fagområder indenfor geologi, geokemi og geoteknik. Vi laver kemiske og fysiske analyser på forskellige materialer (vand, jord, sedimenter, mineraler, bjergarter og arkæologiske artefakter), udfører mekaniske eksperimenter og undersøger terrestriske og marine miljø-indikatorer som forskellige organiske biomarkører, pollen og foraminiferer.