Aarhus Universitets segl

Diverse lab

Udover de nævnte instrumenter og special-laboratorier arbejdes med mange former for prøveforberedelse og præparation indenfor geologi, geokemi, geoteknik og arkæologi:

 • Nedsavning, grovknusning, formaling
 • Polering
 • Frysetørring
 • Epoxy-indstøbninger

Til forskellige separationsopgaver benyttes bl.a. følgende metoder:

 • Sedimentation baseret på Stoke's Lov
 • Tyngdeseparation
 • Magnetseparation
 • Wilfley bord 

En stor del af vores laboratorier er udstyret til forskellige geokemiske opgaver eller bestemmelse af fysiske egenskaber. Bl.a. kan nævnes:

 • pH
 • Syrebehandling
 • Titrering
 • Glødetab
 • Bordmodeller og store centrifuger
 • Ultralydsbade og -probe
 • End-over-end maskine og mixere
 • Diverse forbrændingsovne, nogle med mulighed for temperatur-programmer

Vi har en række forskellige mikroskoper, bl.a. ca. 20 stereomikroskoper der benyttes til undervisning og forskning indenfor mikropalæontologi (bl.a. artsbestemmelse af foraminiferer) og kvartærgeologi (bl.a. fingrus analyse 2-4 mm). Derudover et fuldt sæt af moderne Nikon polarisationsmikroskoper til undervisning i mineraler og bjergarter.