Aarhus Universitets segl

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz modtager Danmarks Geologipris 2018

Marit-Solveig Seidenkrantz hædres for sit store bidrag til palæoklimaforskningen

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz er en af verdens førende eksperter i mikropalæontologi, palæoklimatologi og maringeologi. Hun er i dag leder af Centre for Past Climate Studies ved Aarhus Universitet og er én af de store spillere indenfor den palæoklimatologiske forskning internationalt. Marit-Solveig Seidenkrantz spænder fagligt meget bredt og har qua sin årelange engagement og sit store arbejde bidraget signifikant til den forskning, der i dag udgør lærebøgerne. Særligt bør nævnes de seneste to årtiers erkendelse af, at mellemistider slet ikke er så stabile som man først troede. Derudover var Marit-Solveig Seidenkrantz én af de første til at pointere, at overgangen til den forrige Eem mellemistid også var præget af ustabilitet, noget der på det tidspunkt blev anset for meget kontroversielt. De senere år har hun bidraget betydeligt til viden omkring klimavariationer, som strækker sig over årtiers, århundreder og årtusinder, især hvorledes klimavariationerne manifesterer sig i særlige geografiske mønstre og svinger med årtiers variabilitet. Hun har i betydelig grad bidraget til forståelsen af samspillet mellem hav, land, atmosfære og cryosfære (hav- og gletscheris) i forbindelse med klimaændringer i det Nordatlantiske og Grønlandske område, hvor hun bl.a. har vist hvordan forskellige interne og eksterne (sol, vulkaner, drivhusgasser) mekanismer har påvirket klimaet forskelligt til forskellig tid. Denne forskning har i den grad været med til at trække geologien ind som en væsentlig vidensbidrager til klimaforskningen, hvilket er særligt medvirkende til, at hun tildeles Danmarks Geologipris 2018.

Marit-Solveig er derudover ikke én af de forskere der lever stille bag døren. Hun er meget engageret i det videnskabelige samfund og meget fokuseret omkring at få forskningsfeltet i vækst i Danmark. Marit-Solveig er altid på forkant med tingene, og hun har desuden gjort en stor indsats for at øge samfundets kendskab til og fokus på geologiens og den geologiske forsknings betydning. Dette til uvurderlig gavn for hendes studerende og kolleger gennem årene. 

Hun har stået bag det drøje slæb på adskillige succesfulde store forskningsansøgninger og har ledet flere store marine tværvidenskabelige ekspeditioner. Desuden har hun bidraget væsentlig til populærformidling samt er meget engageret underviser, vejleder og mentor for studerende og yngre kolleger.

Marit-Solveig Seidenkrantz bør således samlet set hædres for sit store bidrag til palæoklimaforskningen.  

Det er Dansk Geologisk Forening, der står bag uddelingen af Danmarks Geologipris 2018.