Aarhus Universitets segl

Nyudviklet computermodel kan estimere gletschere og iskappers sedimenttransport

Anders Damsgaard er aktuel med ny artikel i Communications Earth & Environment

Billede af Anders Damsgaard
Anders Damsgaard, Postdoc på Geoscience, AU

Postdoc Anders Damsgaard har i samarbejde med Liran Goren, University of the Negev (Israel), og Jenny Suckale, Stanford University (California, USA) udgivet en ny artikel om sedimenter under isen i Communications Earth & Environment. Han fortæller selv om artiklen:

Mange gletschere og isstrømme bevæger sig hurtigt, fordi de glider over sedimenter, der er mættet med smeltevand. Sammenspillet mellem is og sediment omformer underlaget, og dette skaber de landskabsformer, som vi kender fra tidligere istider. Ved at forstå de landskabsdannende processer kan vi bruge fortidige glaciationer til at forstå og forbedre modeller for gletschere og iskapper i nutid og fremtid.

Desværre giver nutidige observationer et uklart billede af de sedimentære processer under isen.  Ved hjælp af en ny computermodel og matematiske beregninger argumenterer vi for, at den udviste kompleksitet er en direkte konsekvens af det fysiske sammenspil mellem is, smeltevand og sediment.  Især ændringer i smeltevandets tryk har en dominerende rolle for, hvor hurtigt isen bevæger sedimentet med sig og danner landskabsformer.

Læs artiklen 

Læs mere på Damsgaards hjemmeside