Aarhus Universitets segl

Ny publikation fra LOC-gruppen

"Organic matter degradation causes enrichment of organic pollutants in hadal sediments"

LOC-gruppen (Lithospheric Organic Carbon) har været involveret i en betydningsfuld publikation i Nature Communications.

Den viser for første gang, at nedbrydning af organisk stof i dybe stillehavsgrave ville forårsage berigelse af organiske forurenende stoffer.

LOC har været involveret i måling af organisk kulstofnedbrydning og arbejdet var et samarbejde ledet af HADAL Center of Excellence (SDU).

Du kan læse artiklen her.