Aarhus Universitets segl

Monitering af oprensning i Kærgård

Institut for Geoscience er med til sammen med Region Midtjylland at teste et nyt oprensningskoncept i Kærgård plantage, hvor grindstedværket igennem en årrække dumpede kemisk affald i klitterne. Anders Vest Christiansen fra Geoscience er med i TV-avisen i Region Syd om oprensningsprojektet.

Foto: Thue Bording

Projektet går ud på at monitere udbredelsen af det kemiske reaktionsstof vha elektriske målinger imellem borehuller. Målingerne vil bidrage til at optimere injektionen af det kemiske stof i undergrunden ved at følge injektionsforløbet og løbende danne 3D billeder af injektionsstoffets udbredelse.

Se indslaget i tv-avisen her. Den starter på 16.21 minutter.