Aarhus Universitets segl

Velkommen til de nye studerende på Geoscience

En ny årgang bachelorstuderende er startet på intro-dagene.

Onsdag den 21. august kunne institutleder Søren Bom Nielsen byde omkring 50 nye studerende velkommen til instituttet.

En gruppe tutorer har tilrettelagt og står for programmet for intro-dagene, som byder på både faglige og sociale arrangementer. Mandag den 26. august starter undervisningen.