Aarhus Universitets segl

Rachel Lupien får over 3 millioner kr. til banebrydende klimaprojekt i Vestafrika

Adjunkt Rachel Lupien har modtaget en bevilling på 3.167.996 kr. fra "Inge Lehmann-programmet" under Danmarks Frie Forskningsfond.

Rachel Lupien vil lede det spændende forskningsprojekt "WARMEST: West African Rainfall Modulation by Eocene Shifts in Temperature". Projektet skal bidrage til en bedre forståelse af klimaets indflydelse på Sahel-regionen, men også kaste lys over interaktionen mellem klima og økosystemer under forhøjede CO2-niveauer. Dette er afgørende for effektiv klimaindsats, da der stadig er usikkerheder om, hvordan disse reaktioner vil udspille sig i fremtiden.

I dag er omkring 100 millioner mennesker afhængige af Sahel-græsarealerne i Vestafrika til deres levebrød, primært inden for husdyrbrug og landbrug. Desværre har klimaforandringerne resulteret i mere ekstremt vejr, hvilket har ført til hyppigere oversvømmelser, tørke og skovbrande. Disse udfordringer påvirker ressourcerne i området, og derfor er det afgørende at forstå, hvordan naturlige variationer i nedbør, vegetation og skovbrande vil reagere på fremtidige stigninger i temperatur og drivhusgasniveauer.

I forskningsprojektet vil Rachel og hendes team undersøge perioden Eocæn, der fandt sted for omkring 50 millioner år siden. I den periode var drivhusgasniveauer og den globale temperatur sammenlignelige med de højeste forudsagte temperaturer i et worst-case-scenario for år 2150. Projektet vil involvere måling af organiske biomarkører i marine sedimenter, der vil give vigtige oplysninger om nedbør, vegetation og skovbrande i Vestafrika under Eocæn.

Du kan læse mere her.