Aarhus Universitets segl

Projekt igangsat for at opnå kønsbalance

Det langsigtede perspektiv med projektet er at opnå en ligelig kønsfordeling og dermed forhindre et massivt tab af talent og skabe en attraktiv arbejdsplads. I projektet bliver der indsamlet kønsbaserede data, som skal diskuteres i forhold til udenlandske undersøgelser og erfaringer vedrørende kønsbaserede initiativer i forskningsmiljøer.

Kønsbalance på geofagene i Danmark
Kønsbalance på geofagene i Danmark

International forskning viser, at kønsmæssig balance på forskningsinstitutioner bidrager til videnskabelig fornyelse, forøget kreativitet og innovation, og skaber attraktive arbejdspladser med gladere medarbejdere. Desværre er de danske geofag præget af en ubalanceret kønsfordeling. Denne ubalance øges jo højere op i karrieresystemet, man kommer, det vil sige, at den er lavest blandt studerende og højest blandt professorer. Desuden ses det, at tabet af kvindeligt talent er større på Geocenter Danmark end på andre danske naturvidenskabelige og tekniske forskningsinstitutioner, hvilket modvirker muligheden for at tiltrække og fastholde dygtige kandidat- og ph.d.-studerende, samt talentfulde forskere på alle karrieretrin. 

 

På Geocenter Danmark har vi en unik og multidisciplinær faglighed, der gør os i stand til at arbejde med mange af de problematikker, som FN har identificeret som de største samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. Tabet af kvindeligt talent på geofagene betyder imidlertid, at Geocenter Danmark går glip af mulighederne for at bidrage med de bedste og mest innovative løsninger til verdens udfordringer.   

 

Projektets initiativer og mål

I dette projekt vil vi indsamle kønsbaserede data på Geocenter Danmark for uddannelser, ansættelser, karrieretrin, publikationer, fondsansøgninger, samarbejder mm. over tid og diskutere dette i forhold til udenlandske undersøgelser og erfaringer vedrørende kønsbaserede initiativer i forskningsmiljøer. Projektet vil munde ud i anbefalinger til, hvordan vi kan sikre, at Geocenter Danmark bliver en divers og attraktiv arbejdsplads. Det langsigtede perspektiv er at opnå en ligelig kønsfordeling blandt Geocenter Danmarks parter, og dermed forhindre det massive tab af talent.

 

Projekttitel
Kønsbalance på geofagene i Danmark: Hvor taber vi talent?

Projektdeltagere fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Christof Pearce and Katrine Juul Andresen

Projektperiode
April 2021 – marts 2022