Aarhus Universitets segl

Ny artikel i Scientific Reports om den grønlandske indlandsis' reaktion på klimaforandringer

Indlandsisen i Vestgrønland strakte sig længere ud i havet under MIS 4 end under det seneste "Istids maksimum"

Sidste istid startede for ca. 115.000 år sidensom følge af astronomisk-betingede fald i solens indstråling på den norlige halvkugle. Gletsjere begyndte at brede sig langsomt, men is-udbredelsen menes først at have nået sit maksimum for ca. 19-23.000 år siden samtidigt med at den globale havcirkulation var på det svageste.

Nu viser ny forskning, at dette billede er noget mere kompliceret. Undersøgelser af sedimenter fra havbunden ud for Grønland afslører, at indlandsisen strakte sig langt ud i havet ud for den vestgrønlandske kyst allerede før 60.000 år siden, mens isen havde en betydeligt mindre udstrækning under det senere ”istids maksimum”. Dette tyder på, at den Grønlandske Indlandsis ikke altid reagerer på klimaforandringer på samme måde som andre iskapper.

En del af årsagen til forskellene skal formodentligt findes i en meget direkte påvirkning fra havstrømmene, idet en svagere havcirkulation i begyndelsen af istiden bragte mindre varmt vand til Vestgrønland end senere.

Dette pointerer, at havcirkulationen spiller en meget stor rolle for gletsjernes udbredelse og tilbagetrækning, men også at den Grønlandske Indlandsis kan reagere uventet på klimaforandringer.

Læs artiklen i Scientific Reports.