Aarhus Universitets segl

Ny artikel i Science Advances om årsagerne til masseuddøen for 201 mio. år siden

Muterede bregner kaster lys over masseudryddelsen i triasperioden

3 forskere ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet : Christian Tegner, Hamed Sanei og Charles Lesher er medforfattere på en artikel i Science Advance om de nye data fra sedimentkerner, der viser:

  1. en tydelig forhøjelse i antal mutationer og misdannelser i sporer fra landplanter (bregner)  associeret med masseuddøen i slutningen af trias perioden for 201 mio. år siden, og
  2. at de samme lag har forhøjede koncentrationer af kviksølv som stammer fra vulkansk aktivitet i et kæmpestort vulkansk område (central atlantiske magmatiske provins)

Det er derfor nærliggende at spekulere at det ikke kun var global opvarmning og forsuring, men også giftige metaller der forårsagede masseuddøen.

Læs artiklen i Science Advances