Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Geoscience

Novo Nordisk Fonden støtter Geo med midler til udvikling af geoscience-undervisningsplatform.

"Geoscience oplever et kraftigt faldende studieoptag, samtidig med at behovet for kompetente geologer, ingeniørgeologer, klimaforskere, metrologer og geofysikere aldrig har været højere. Geoscience er et samfundsmæssigt vigtigt studie som formår at inddrage hele naturens kredsløb og sætte dette i relation til naturlige og menneskeskabte processer. Dette er vigtige kompetencer at have, når fremtidens klimaudfordringer skal forstås og takles, verdensmål skal opfyldes og den grønne omstilling skal tage fart. Geo ønsker sammen med en række kompetente samarbejdspartnere at løfte sit samfundsansvar, ved at udvikle en digital undervisningsplatform inden for geoscience, som skaber en tydelig rød tråd mellem teori, model og virkelighed, og gør faget mere levende og nærværende for den enkelte elev på ungdomsuddannelserne. Geo har allerede en videns-platform med det bedste datagrundlag for undergrunden i Danmark og en række relevante indbyggede værktøjer. Platformen hedder GeoAtlas Live, og med afsæt i denne, vil vi opbygge en version rettet mod undervisning."

Sådan starter en fondsansøgning til Novo Nordisk Fonden om at lave en specifik version af GeoAtlas Live til undervisningsbrug i geoscience. Og Novo Nordisk Fonden har netop meddelt os at de har udvalgt vort projekt til at blive tilgodeset med økonomiske midler til gennemførsel af projektet. Uddannelsesversionen vil indebære udvikling af et læringsværktøj der vil indeholde relevante undervisningsscenarier og hvor vi vil lægge stor vægt på at ramme den unge målgruppes interesser ved brug af brugervenlige værktøjer, gamification og interaktion.

Projektet gennemføres blandt andet i samarbejde med Lyngby Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Geopark Vestjylland, Klimatorium og Alexandra Instituttet. Desuden er Københavns og Aarhus Universitet samt Undervisningsministeriet med i en følgegruppe som sparing. Vi glæder os meget til at komme i gang. Projektet starter 1. august 2020.

Læs mere om dette og andre naturvidenskabelige projekter støttet af Novo Nordisk Fonden her: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/naturvidenskabelige-projekter-for-boern-og-unge-mod-tager-25-millioner-kroner/

https://www.geo.dk/medie/nyheder/2020/novo-nordisk-fonden-stoetter-geo-med-midler-til-udvikling-af-geoscience-undervisningsplatform/

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681650660062109696