Aarhus Universitets segl

Marit-Solveig Seidenkrantz, Geoscience, indtræder i GEUS' bestyrelse

Ny bestyrelse for GEUS fra 1. januar 2017

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal have udpeget en ny bestyrelse fra 1. januar 2017.
Ifølge Lov om GEUS udpeger Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ét medlem efter indstilling fra Aarhus Universitet.
Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, er udpeget dette nye medlem i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.