Aarhus Universitets segl

Geoscience oplever ansøgerboom

Antallet af unge, der har valgt bacheloruddannelsen i geologi som førsteprioritet til videregående uddannelse, er steget med mere end 50% i forhold til sidste år.

Markant flere unge vælger at tage en videregående uddannelse inden for geoscience.

Institut for Geoscience har modtaget 56 førsteprioritetsansøgninger til bacheloruddannelsen, hvilket er en stigning på hele 51,4% sammenlignet med 2012.

”Vi er inde i en meget positiv udvikling. Antallet af ansøgere har de senere år været stigende, og det er godt, for der er brug for hver en kandidat, vi kan producere,” siger institutleder Søren Bom Nielsen, der glæder sig over det flotte resultat.

Han tilskriver den markante stigning et øget erhvervsrettet fokus blandt de unge.

”Jeg tror, forklaringen er, at de unge vælger uddannelser, som giver dem nogle fantastisk gode karrieremuligheder, når de er færdige med studiet. Vi producerer kandidater i geologi, geofysik og teknisk geologi, og de har alle en nøglerolle, når samfundet lokalt og globalt skal takle nogle af de store udfordringer, vi står over for – eksempelvis klimaforandringer, miljøvurdering, vandforsyning, byplanlægning og energiforsyning med både olie, gas og geotermisk energi. Det har de unge fået øjnene op for,” lyder det fra institutlederen.

Søren Bom Nielsen regner med at skulle byde velkommen til omtrent 60 nye studerende ved studiestarten i slutningen af august. Den 30. juli får alle ansøgere besked om de får tilbudt studieplads på Aarhus Universitet.

Læs mere