Aarhus Universitets segl

Geoscience fra rummet

Forskere fra Institut for Geoscience og Institut for Ingeniørvidenskab skal i samarbejde med den aalborgensiske virksomhed GOMspace undersøge hvordan de kan blive bedre til at udføre Geoscience fra rummet. Projektet har netop modtaget 500.000 DKK fra Science and Technologys synergimidler til industrikontaktskabende forskningsaktiviteter.

Forskere fra Institut for Geoscience og Institut for Ingeniørvidenskab skal i samarbejde med den aalborgensiske virksomhed GOMspace bruge de næste 2 år på at undersøge hvordan de kan blive bedre til at udføre Geoscience fra rummet. Projektet har netop modtaget 500.000 DKK fra Science and Technologys synergimidler til industrikontaktskabende forskningsaktiviteter. Forskere fra Institut for Geoscience og Institut for Ingeniørvidenskab skal i samarbejde med den aalborgensiske virksomhed GOMspace bruge de næste to år på at undersøge hvordan de kan blive bedre til at udføre Geoscience fra rummet. Projektet har netop modtaget 500.000 DKK fra Science and Technologys synergimidler til industrikontaktskabende forskningsaktiviteter.

Gennem det sidste årti har vi set en revolution i akkumuleringen af såkaldte geospatiale data,  det være sig fra store missioner som ESAs Sentinel programmer, men også fra det stærkt voksende antal af CubeSats. Således har GOMspace planer om inden for de næste par år at opsende en såkaldt megaconstellation bestående af flere hundrede CubeSats i bane omkring Jorden.

Med bevillingen fra Science and Technology vil projektdeltagerne afdække mulighederne for et tæt samarbejde mellem Institut for Geoscience, Institut for Ingeniørvidenskab og GomSpace. Dette samarbejde skal dels omhandle udnyttelsen af geospatiale data til videnskabelige formål, som f.eks. jord-sol vekselvirkning, dannelse og udvikling af de norske bjerge og forekomsten af specielle landskabsformationer som meteorkratere og vikingeborge, dels inddrage videnskabelige resultater i mere industrielle projekter, som f.eks. landbrugsoptimering og forudsigelse af råstofforekomster.

Det er forventningen at en sådan afdækning af mulighederne for et tæt samarbejde mellem de involverede parter ikke bare kan føre til et stærkt samarbejde omkring datadrevne forskningsaktiviteter, men også til konkrete ansøgninger til bl.a. Innovationsfonden og Horizon 2020.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af: Christoffer Karoff og Bo Holm Jacobsen, Institut for Geoscience, Jakob Juul Larsen og Rune Hylsberg Jacobsen, Institut for Ingeniørvidenskab og Lars K. Alminde, GomSpace.