Aarhus Universitets segl

Første succesfulde 3D seismiske kube indsamlet med IGs nye P-cable udstyr

Efter en række test-sejladser i efteråret 2016, indsamlede dele af seismik-gruppen på Geoscience (Per Trinhammer, Egon Nørmark, Katrine Juul Andresen og Lars Rasmussen) i samarbejde med mandskabet ombord på RV Aurora den 16.-19. januar succesfuldt den første højopløselige 3D-seismiske kube ved brug af det nyudviklede P-cable system.

Agterdæk på RV Aurora fyldt med containere, lossespil og paravaner til det 3D-seismike system
Agterdæk på RV Aurora fyldt med containere, lossespil og paravaner til det 3D-seismike system
Udsætning af styrbords GPS bøje
Udsætning af styrbords GPS bøje
Udsætning af cross-kablet med montering af streamere
Udsætning af cross-kablet med montering af streamere
Systemet virker!
Systemet virker!

Data, som er indsamlet sydøst for Samsø, dækker et areal på 1.2 km x 7 km og er i øjeblikket ved at blive processeret. Med de nye højopløselige 3D-seismiske data vil vi for første gang få mulighed for at visualisere småforkastninger og sedimentpakker i den overfladenære undergrund i tre dimensioner, hvilket vil hjælpe os videre i forståelsen af udviklingen af de sedimentære bassiner.

Instituttets P-cable system har været under udvikling de seneste 1,5 år og består af et cross-cable, hvorfra der trækkes 8 korte streamere. Kildesignalet udsendes dels fra en centralt placeret luftkanon og fra en sparker. Yderligere indsamles der simultant ultrahøjopløselige sediment echosounding (SES) data. Der foretages stadig små-justeringer på systemet bl.a. for at forbedre signal-/støjforholdet og optimere indsamlingen af de seismiske data.

P-cable 3D-seismik systemet anvendes næste gang i maj måned 2017 i forbindelse med forskningsprojektet  ”Western Limfjord pockmark investigations, Visby Bredning 2017”. Togtet ledes af adjunkt Katrine Juul Andresen og består af to togtben, hvor der skal indsamles 3D-seismik i Kattegat sammen med GEUS Marin Geologi og 3D-seismik og kerner i Visby Bredning i samarbejde med Center for Geomikrobiologi, AU.