Aarhus Universitets segl

Bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers til Jan Piotrowski, Geoscience

Projekt: Enigmatic glacial landsystems: Deciphering ice-marginal processes of the Scandinavian Ice Sheet (EGSys)

Glacial mega-ripples (GMRs) of unspecified origin at Mogenstrup, western Jutland

Bevillingsmodtager: Jan A. Piotrowski
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.766.014 kr.


Store dele af det europæiske lavland blev overskredet af den Skandinaviske Iskappe under den sidste istid, og da den nåede sin maksimale udbredelse for ca. 20.000 år siden, gik isranden gennem Jylland, det nordlige Tyskland og Polen. Den efterlod et spektrum af gletscheraflejringer og landskaber, som vi nu kan bruge til at rekonstruere, hvordan gletschere påvirker jordens overflade.

I projektet vil vi undersøge tre forskellige landskabstyper, hvis dannelse er meget kontroversielle. De omfatter (1) aflange parallelle rygge, som menes at være dannet ved, at gletscheren glider over ukonsoliderede sedimenter; (2) tætliggende kurvede rygge i lavninger, som formentlig er dannet i forbindelse med smeltevandserosion og (3) områder med store ribbe-former magen til almindelige strømribber – men markant større, som formentlig er dannet i forbindelse med katastrofale smeltevandsstrømme. Tolkningen af disse landskabstyper er yderst kontroversielle og har indenfor den nærmeste tid ført til intense diskussioner. For at belyse dannelsen af disse landskaber vil vi undersøge deres geologiske opbygning, rumlige fordeling og sammenhæng med andre landskabstyper for at få en bede forståelse af aflejringsforholdene. Vi vil benytte state-of-the-art metoder, der inkluderer omfattende feltarbejde, samt analytiske og eksperimentelle forsøg, som skal belyse, hvordan og hvornår den Skandinaviske Iskappe dannede disse spektakulære landskaber, som nu er oholdssted for store dele af verdens befolkning.