Aarhus Universitets segl

Dimensionering af klima- og miljøuddannelser koster samfundet dyrt

Konsekvenserne af klima- og miljøforandringerne øger behovet for veluddannet arbejdskraft

Konsekvenserne af klimaforandringerne rammer hårdt, og det er især på vandområdet, man kan mærke det. Havniveauet stiger, så der kommer for meget vand ved kysterne. Oversvømmelser har store konsekvenser for biodiversiteten, skovene og landbruget. Det samme kan siges om de tørre perioder, hvor der mangler vand. Dertil kommer problemerne med forurenet vand og kemikalier.

Søren Munch Kristiansen og Anders Vest Christiansen her fra instituttet har en artikel om problemstillingen på altinget.dk. I artiklen opfordrer de til, at man afskaffer dimensioneringen af vores uddannelser og på den måde tillader os at uddanne flere specialister, der kan være med til at løse problemet i fremtiden.

Du kan læse artiklen her.

Hvis du også er bekymret for dimensioneringen og dermed den potentielle mangel på arbejdskræft på området i fremtiden, så kan du hjælpe. Instituttet har oprettet en underskriftsindsamling, vi vil bruge til at opfordre til af afskaffe dimensioneringen af vores uddannelse. Du kan underskrive her.