Aarhus Universitets segl

CO2 kan omdannes til kalksten

Geoscience indgår i et samarbejde om at undersøge muligheden for at omdanne en stor mængde CO2 til kalksten via naturlige processer

Verden over kæmper vi for at reducere vores CO2-udslip, men en ren reduktion er ikke nok, hvis vi skal nå de globale klimamål. Derfor arbejder forskere fra hele kloden på muligheder for at opfange og lagre CO2 i undergrunden. Netop CO2-lagring er omdrejningspunktet i projektet C-ASH (Carbon-fixing by Volcanic Ash), som Institut for Geoscience er en del af. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Klimafonden Skive, Energibyen, Skive Kommune og Morsø Kommune.

Helt konkret handler projektet om at lagre store mængder CO2 i undergrunden på Skiveegnen. De foreløbige analyser viser, at undergrunden omkring den vestlige del af Limfjorden har et potentiale til at lagre svarende til 60 års samlet dansk CO2-udledning.

CO2-lagringsmetoden er sikker og permanent, og den mimer den måde, naturen selv har omdannet CO2 til kalksten gennem milliarder af år. Metoden kaldes CO2-fiksering, og den fungerer ved, at man pumper CO2 ned i undergrunden, hvor den vil reagerer med de askelag, som er særlige for undergrunden omkring den vestlige Limfjord. Reaktionen vil omdanne askelag og CO2 til kalksten, og der vil ikke være fare for senere udledning af CO2. Metoden bruges allerede kommercielt i Island, og der er potentiale for, at projektet kan blive en enestående mulighed for det lokale erhvervsliv.

Du kan læse mere om projektet her.

Eller på Klimafonden Skives hjemmeside.