Aarhus Universitets segl

Bevilling til at udforske oversvømmede palæolandskaber

Lektor Katrine Juul Andresen har modtaget en bevilling på knap 5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til projektet "Drowned paleolandscapes – a geological record for assessing landscape and environment response to postglacial sea level rise and climate change (RisingSea)"

Opdag de geologiske hemmeligheder i oversvømmede palæolandskaber
Projektet fokuserer på de bevarede palæolandskaber i Nordsøen, der blev oversvømmet under den senglaciale havniveaustigning for omtrent 11.000-6.000 år siden. Disse oversvømmede landskaber fungerer som et unikt geologisk arkiv, der kan give værdifuld indsigt i hvordan landskabet og miljøet påvirkes af stigende havniveau og klimaforandringer over en længere tidsramme.

Huller i viden til fremtidige tilpasninger
Der er et behov for en grundlæggende forståelse og referenceramme for naturlige og langsigtede tilpasninger af lavtliggende områder og miljøer til stigende havniveau. Manglen på viden hæmmer indsatsen for at udvikle effektive fremtidige tilpasninger til havniveaustigninger og klimaforandringer. Projektet vil skaffe ny viden om processerne ved at undersøge de oversvømmede palæolandskabers gemte hemmeligheder. Den nye viden om det undersøiske landskab skal samles i et ”Drowned Paleolandscape Atlas”. Atlasset vil give morfologiske og geofysiske karakteristikker af forskellige palæolandskabstyper og kaste lys over de geologiske processer forbundet med oversvømmelsen.

Opdag de geologiske hemmeligheder i oversvømmede palæolandskaber
Projektet fokuserer på de bevarede palæolandskaber i Nordsøen, der blev oversvømmet under den senglaciale havniveaustigning for omtrent 11.000-6.000 år siden. Disse oversvømmede landskaber fungerer som et unikt geologisk arkiv, der kan give værdifuld indsigt i hvordan landskabet og miljøet påvirkes af stigende havniveau og klimaforandringer over en længere tidsramme.

Huller i viden til fremtidige tilpasninger
Der er et behov for en grundlæggende forståelse og referenceramme for naturlige og langsigtede tilpasninger af lavtliggende områder og miljøer til stigende havniveau. Manglen på viden hæmmer indsatsen for at udvikle effektive fremtidige tilpasninger til havniveaustigninger og klimaforandringer. Projektet vil skaffe ny viden om processerne ved at undersøge de oversvømmede palæolandskabers gemte hemmeligheder. Den nye viden om det undersøiske landskab skal samles i et ”Drowned Paleolandscape Atlas”. Atlasset vil give morfologiske og geofysiske karakteristikker af forskellige palæolandskabstyper og kaste lys over de geologiske processer forbundet med oversvømmelsen.

Fortiden kan være nyttig for fremtiden
Projektet vil fremme vores forståelse af tidligere tiders miljøforandringer og levere værdifuld indsigt, der kan være med til at forme fremtidige strategier til at imødegå udfordringerne fra stigende havniveau og klimaforandringer.

Læs mere om projektet her.