Aarhus Universitets segl

Årringsstudier af ændringer i klima og forurening i Grønland

Forskere fra Geoscience, Bioscience, Kemi og Ingeniørvidenskab har modtaget 496.000 DKK fra Science and Technologys midler til synergiskabende aktiviteter.

Prof. Marit-Solveig Seidenkrantz har sammen med Lektor Signe Normand, Institut for Bioscience, Lektor Marianne Glasius, Institut for Kemi og seniorforsker Andreas Massling, Institut for Miljøvidenskab modtaget en bevilling på 496.000 kr til støtte fra Fakultetets midler til synergiskabende aktiviteter på ST. 

Projektet ”Årringsstudier af ændringer i klima og forurening i Grønland (Annual growth ring studies of climate and pollution changes in Greenland; AnnuCliP) har til formål at teste anvendelse af årringsstudier af grønlandske buske til rekonstruktion af klima og miljø gennem de sidste 200 år. Pilotprojektet vil bl.a. udforske i hvilken grad (i) vedanatomi og (ii) ilt, kulstof og svovl isotoper kan anvendes til rekonstruktion af ikke kun temperaturvariation men også andre klimatiske variable (fx nedbør) eller forurening, samt om (ii) eksistensen af forurenende stoffer i årringene giver mulighed for at undersøge ændringer i tilførsel af forurenende stoffer over tid.

Projektet vil specifikt fokusere på etablering af sammenhænge fra de seneste 10-20 år fra lokaliteter med veletablerede tidserier for klima og nedfald af forurenende stoffer. Vi vil her specielt fokusere på St. Nord (NØ Grønland, Villum Research Station) og Nuuk (SV Grønland), som repræsenterer henholdsvis et fjerntliggende område (der dog påvirkes af langtransport af forurening herunder såkaldt "Arctic haze" i forårsmånederne) og et sydligt område med større lokal menneskelig påvirkning.