Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet indgår samarbejdsaftale med Kinas Geologiske Undersøgelser

En delegation fra Kinas Geologiske Undersøgelser besøgte Aarhus Universitet 10. april for at underskrive en samarbejdsaftale, som skal udvide forskningssamarbejdet inden for bioscience og geoscience.

Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kinas Geologiske Undersøgelser. (Foto: Lars Kruse)

Direktøren for Kinas Geologiske Undersøgelser Wang Yan samt fem af hans afdelingsdirektører besøgte tirsdag 10. april Aarhus Universitet for at underskrive en samarbejdsaftale – et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU) – samt en mere konkret projektsamarbejdsaftale med Aarhus Universitet. 

Baggrunden for aftalen er, at professor og institutleder for Institut for Bioscience Hans Brix gennem de seneste 10 år haft et frugtbart forskningssamarbejde omkring stofomsætning, herunder binding af kulstof og emission af drivhusgasser i kystnære marsk- og sumpområder.

Med samarbejdsaftalen ønsker Kinas Geologiske Undersøgelser og AU at udvide og intensivere samarbejdet til andre af Science and Technologys specialiseringsområder ved henholdsvis Institut for Bioscience og Institut for Geoscience. Det drejer sig bl.a. om samarbejde inden for forskning i livet i den dybe biogeosfære, kortlægning og monitering af kystnære farvande, kortlægning og modellering af grundvandsresourcer, geotermisk energi og anvendelse af sten til opmagasinering af energi. 

Institut for Bioscience har samtidig indgået en konkrete projektsamarbejdsaftale om etablering af en global infrastruktur i kystnære marsk- og sumpområder for at undersøge effekten af de globale klimaændringer på vegetation, kulstofomsætning, drivhusgasemission og sedimentation i kystområderne. I det globale netværk deltager også de Amerikanske Geologiske Undersøgelser ud over Aarhus Universitet og Kinas Geologiske Undersøgelser. 

Som en direkte følge af aftalen skal to danske ph.d.-studerende fra Institut for Bioscience til Kina i et år for at deltage i studier af vegetation og kulstofbalance i de store floddeltaer ved den Gule Flod og Yantze floden. De to ph.d.-studerende tager afsted allerede i juli i år.

Ved mødet i Aarhus blev der diskuteret yderligere konkrete samarbejder bl.a. inden for kortlægning og modellering af grundvandsressourcer og livet i den dybe biogeosfære.

Kinas Geologiske Undersøgelser er en stor organisation med 27 afdelinger i Kina. De har ca. 20.000 ansatte og en årlig omsætning på ca. 15 milliarder kroner.

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Hans Brix
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Email: hans.brix@bios.au.dk