Aarhus Universitets segl

Jordskælvs richterstørrelse og epicenterbestemmelse

Følg et SRP-forløb med fokus på jordskælv

Når jordskælvet er sket, er der ofte stor interesse for hurtigt at bestemme jordskælvets epicenter, dvs. placering på Jorden, samt jordskælvets Richter-størrelse, dvs. dets energiudladning.

  • Du får indblik i måleteknologien, dvs. de moderne seismometre, som er opstillet i tusindvis på kloden. Du henter selv nye jordskælvsbølgedata fra nogle af disse seismometre i f. eks. København, Mønsted Kalkgrube nær Viborg, og på den grønlandske indlandsis. Vi sammenligner disse data, og bestemmer derudfra jordskælvets placering og udbrudstidspunkt. Hertil benytter vi sfærisk geometri. Vi diskuterer, hvordan denne teknik kan spille en rolle ved tsunamivarsling.
  • Du bestemmer et jordskælvs styrke på Richter-skalaen ud fra seismometerbevægelse og seismometerets afstand til jordskælvets epicenter.
     
  • I løbet af dagen gennemfører du et fysiske eksperiment, som kan være en kalibrering af et skoleseismometer (svingningstid ca. 1 sekund) eller af en højfrekvent geofon (svingningstid ca. 0.1 sekund).

Dette program forløber som et intensivt endagsforløb fra klokken 10:00 til klokken 18:00.

Fag: fysik, geovidenskab