Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed og mineralske råstoffer

Følg et SRP-forløb med fokus på bæredygtighed og mineralske råstoffer

Omstilling til fossilfri energi og et CO2-neutralt samfund vil føre til, at råstofefterspørgslen stiger over de kommende år. Men hvor kan vi få disse råstoffer fra på en bæredygtig måde? Hvilke miljømæssige, sociale, tekniske, og økonomiske problematikker er involveret i det?

Emnet kan belyses fra forskellige vinkler og fagkombinationer.

Primære ressourcer kommer fra naturen, og vi leder efter særlige bjergarter og mineraler, der indeholder så højt metalindhold, at det er økonomisk at udvinde.

  • Projekt 1: er en petrografisk og kemisk (røntgen fluorescens) undersøgelse af malmmineraler, der bruges til solceller, batterier og vindmøller. Her kan vi komme ind på den analytiske metode omkring røntgen fluorescens, mineralogi, ressourcekortlægning, geofysiske metoder til af finde nye malmforekomster, m.m.

Projektet vil indeholde røntgen fluorescensanalyser, som eleven kan gennemføre.

  • Projekt 2: kunne belyse ulemper med udvinding af primære råstoffer til metaller, der bruges til grønne teknologier. Hvad er CO2-udslip i en værdikæde fra mineral til det endelige produkt? Hvad kunne være alternativer. Hvad er mulige fremtidige råstofkilder? Er havbundsminedrift et alternativ?

Urban mining og cirkulær økonomi er mulige alternativer til minedrift og kunne levere en del metaller til fremtidigt forbrug.

  • Projekt 3: Hvad er urban mining? Hvad er status, hvor god er vi til at genbruge metaller? Hvad er oparbejdningsteknologier, der anvendes i urban mining? Er det økonomisk rentabelt? Hvilke udfordringer står urban mining konceptet overfor? Hvordan kan vi løse dem? Vi kan analysere (med røntgen fluorescens) forskellige affaldsprodukter, der indgår i urban mining for at se, hvor meget metal, de indeholder.

Projektet vil indeholde røntgen fluorescensanalyser, som eleven kan gennemføre.

Fag: geovidenskab, fysik, kemi, samfund