Aarhus University Seal

Instability of the Northeast Greenland Ice Stream over the last 45,000 years

The sensitivity of the Northeast Greenland Ice Stream (NEGIS) to prolonged warm periods is largely unknown and geological records documenting such long-term changes are needed to place current observations in perspective. Co-authors of the article in Nature Communications are Nicolaj K. Larsen, Astrid Strunk and Daniel S. Skov from Geoscience

[Translate to English:] (Foto: Nicolaj Krog Larsen)

Read the article here

For at forstå fremtiden må man se tilbage i tiden. Sådan kan man måske sætte perspektivet op i et nyt studie, der netop er udsendt via Nature Communications. Her har en international forskergruppe, under ledelse af lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience, AU, undersøgt den såkaldte Nordøstgrønlandske isstrøm, der har det engelske navn NEGIS. Det er Grønlands største isstrøm og den dræner ca. 12% af hele Indlandsisen.

Arbejdet har påvist, at afsmeltningen af Indlandsisen ikke begrænser sig til den varme Holocæne periode i de seneste 11.600 år. Faktisk lader det til at have været foregået også under sidste istid i perioder med meget lave temperaturer. Det indikerer, at Indlandsisen er særdeles sensitiv over for klimaforandringer, hvilket kan forværre konsekvenserne af den såkaldt antropocæne, eller menneskeskabte, klimaforandring.

Resultatet er netop offentliggjort i det videnskabelige magasin, Nature Communications.

“Vores fund viser, at der er områder af Indlandsisen som er forholdsvis stabil, mens der andre steder er områder, som er præget af særdeles stor afsmeltning. Det mønster kan vi se i dag såvel som i observationer, der går mange tusind år tilbage i tiden,” forklarer Nicolaj Krog Larsen; ”En del af afsmeltningen relaterer sig til topografien under isen – der hvor isen har fodfæste på bunden af fjorden er den forholdsvis stabil mens den er meget ustabil hvor vanddybden er større.”

Der er flere faktorer, der kan forklare afsmeltningen – herunder Jordens kredsløb om Solen, der har ændret sig og givet varmere sommerperioder. Det var tilfældet for 9.000 år siden, hvor kredsløbet sendte kloden tættere på Solen, og vendte isens udvikling. Den forandring er observeret i NEGIS i form af kraftig afsmeltning. Men det er også påvist faldende ismængde i perioden for mellem 41.000 og 26.000 år siden under sidste istid, hvor man havde meget lave årstemperaturer på Jorden. Her viser temperaturanalyser baseret på data fra iskerner, at den mindre udbredelse af NEGIS formentlig skyldes lavere nedbørsmængder samt relativt høje sommertemperaturer.

”Den antropocæne periode har efterladt et stort aftryk allerede i Grønland. Temperaturstigningen har allerede afstedkommet en signifikant reduktion af Indlandsisen, som vi ikke havde regnet med at se før sidst i dette århundrede. Observationerne viser os, at NEGIS er særdeles følsom over for ændringer i både hav- og lufttemperatur, og isstrømmen er i øjeblikket inde i en fase med stor og hurtig afsmeltning,” forklarer Nicolaj Krog Larsen.

Forskningen er udført på basis af bevillinger fra VILLUM FONDEN, Aarhus Universitets Arctic Research Centre og det amerikanske U.S. National Science Foundation.

Kontakt:

Lektor Nicolaj Krog Larsen,
Institut for Geoscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 2899258
Email: nkl@geo.au.dk