Aarhus Universitets segl

GeoMatch 2023

Fredag d. 3. november 2023 kl. 10-16

Med netværk- og karrieredagen GeoMatch ønsker Institut for Geoscience at fyre op under samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

GeoMatch er målrettet virksomheder, organisationer, fonde og myndigheder samt forskere og studerende på Institut for Geoscience. Arrangementet har ét klart fokus: At bringe erhvervslivet tættere på forskere og studerende fra instituttet og vice versa.

Konceptet for dagen er en blanding af korte oplæg og en markedsplads med stande, hvor deltagerne kan netværke, udveksle idéer og drøfte muligheder og potentialer for samarbejde med hinanden.

Det kommer til at ske:

Stande med networking
Hver virksomhed får en stand, hvor studerende, forskere og virksomheder kan netværke. Her har virksomhederne mulighed for at møde studerende og forskere og diskutere muligheder for samarbejde. Det kan f.eks. være studieprojekter, specialer, rekruttering eller forskningssamarbejde.

Hvis jeres virksomhed mangler en eller flere studentermedhjælpere, opfordrer vi jer til at tage jobbeskrivelser med ud på standene. Der vil nemlig være rig mulighed for at finde studentermedhjælpere blandt vores dygtige studerende.

3 Minute madness
Her har virksomhederne mulighed for at gøre sig selv endnu mere synlig med en tre minutter lang præsentation på engelsk.

Inspirerende oplæg
Der vil være et oplæg om et aktuelt geovidenskabeligt emne.

Forplejning
Der vil selvfølgelig være fuld forplejning for alle på dagen inkl. kaffe, kage, frokost, vand og sodavand.

Program

10.00 - 10.45: Early career awareness (Oplæg v. Vibeke Broe og Miriam Vestergaard Kobbersmed fra AU Career)

10.00 - 11.00: Opsætning af stande for virksomhederne

11.00 - 11.05: Velkomst v. institutleder Jan Piotrowski i auditoriet

11.05 – 12.10: 3 Minute Madness (Virksomhederne får 3 minutter til at præsentere sig selv)

12.10 – 12.30: Frokost i foyeren

12.30 – 14.00: Networking (Studerende og forskere kan diskutere samarbejdsmuligheder med virksomhederne). 

14.00 - 15.00: Kaffe/te og kage og networking

15.00 – 16.00: Geovidenskabeligt oplæg i auditoriet: Kig ned! Nye muligheder fra rummet

  • Kaare Mikkelsen fra Institut for Elektro- og computerteknologi: Sleep in Orbit: can we 'fall' asleep the whole night?
  • Anders Damsgaard fra Geo: Observation af jordbevægelser fra rummet – Indsigt i hydrologiske, klimatiske, og geotekniske processer
  • Martin Hoffborn fra Planet.com

16.00: Tak for i dag

Du kan møde følgende til GeoMatch

Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer 

Arrangementet er sponsoreret af