Aarhus Universitets segl

Samarbejdspartnere

Geoscience er et af de institutter på Faculty of Natural Sciences der har det stærkeste branche-samarbejde. Alt vores industrisamarbejde er tæt knyttet til vores forskning, og vi laver både store og mindre samarbejdsprojekter. Nedenfor er eksempler på store strategiske samarbejdsprojekter på instituttet.    

ESA BIC DK

Institut for Geoscince spiller en førende rolle i det regionale knudepunkt på Aarhus Universitet i ESA Business Incubator Denmark (ESA BIC DK). ESA BIC DK er et nyt nationalt center, der skal fungere som en inkubator for fremtidige rumentreprenører og gøre Danmark til et kraftcenter inden for den hurtigt voksende rumindustri.

ESA BIC-hub ved AU er et samarbejde mellem Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Bioscience, Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi. Samarbejdet ledes af Christoffer Karoff fra Institut for Geoscience og vil lette idéer til start-ups blandt studerende ved institutterne gennem et tværfagligt rumentreprenørskabsprogram, der underviser studerende i fag inden for rumteknologi og iværksætteri. Programmet forventes at starte i 2020.

 

Du kan læse mere om ESA BIC DK  her og  her.

Geocenter Danmark

Institut for Geoscience indgår i Geocenter Denmark, som eret nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.

Centret er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet og Geologisk Museum og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Læs mere på  Geocenter Danmarks hjemmeside.   

Qeye Labs og AP Møller Holding

Institut for Geoscience er en stærk partner i GEOTHERM-projektet om at udvide brugen af ​​geotermiske varmeanlæg i Danmark. Projektet er finansieret af IFD og inkluderer deltagelse fra GEUS og Qeye Labs. Efter dette projekt har AP Møller Holding annonceret planer om at starte boring af geotermiske testbrønde i stor skala. Ambitionen er, at geotermiske varmeanlæg skal dække 30% af fjernvarmen i Danmark.

Remote Sensing, Machine Learning og Mineral Exploration

Sammen med det danske junioreksportfirma 21st North  anvender vi remote sensing og machine learning til at opdage mineraler i Grønland. Både remote sensing og machine learning har inden for de seneste år udviklet sig til et stadium, hvor de kan bruges i den tidlige fase af juniorudforskning.    

SkyTEM Surveys

SkyTEM Surveys ApS er spin-out af Institut for Geoscience. Professor Emiritus Kurt Sørensen ledede design og udvikling af systemet på afdelingen, og i 2004 blev spin-out-virksomheden oprettet. I dag er SkyTEM Surveys det verdensledende luftbårne geofysiske undersøgelsesfirma, der tilbyder erhvervelse og avanceret behandling af kortvarige elektromagnetiske data, og der er stadig stærke bånd og samarbejde med Hydrogeofysik-gruppen på instituttet. Løsningerne, der tilbydes af SkyTEM, bruges til mineraludforskning, vand og miljø, geoteknisk konstruktion og olie og gas.

Total

Gennem Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre har vi en stærk forbindelse til Total. Dette inkluderer et samlet professorat ved instituttet (Hamed Sanei) og et antal store forskningsprojekter om lyd og modellering af Nordsøbassinet.


På mindre skala samarbejder de fleste forskere ved Institut for Geoscience i en række projekter med private aktører. Disse projekter er ofte gennem studerendes udveksling, gennem samarbejdskontrakter om levering af forskellige services eller ved at forskerne deltager i konsortier, der indsender ansøgninger til forskningsfonde.