Aarhus Universitets segl

Studerende i din virksomhed - læs om Erhvervsprojektet

Inspireret af talent?

  • Lad os bringe erhvervslivet og geosciencestuderende sammen.
  • Hjælp en yngre udgave af dig selv med at få praktisk erfaring med erhvervslivet ved at deltage i Erhvervsprojektet.

Hvad er Erhvervsprojektet?

Erhvervsprojektet giver erhvervslivet adgang til den nyeste viden, mulighed for at dyrke samarbejde med Aarhus Universitet og mulighed for at rekruttere potentielle nye talenter.  

Erhvervsprojekter er en mulighed for både bachelor- og kandidatstuderende til at få erfaring i et fagligt forløb i en virksomhed.

Den studerende får konkrete opgaver mellem hænderne og afprøver sin geologiske/geofysiske viden, teorier og metoder. Erhvervsprojektet styrker den studerendes kompetencer såsom kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Samtidig henter den studerende inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet.

Fordele for din virksomhed/organisation

Der er mange fordele ved at deltage i Erhvervsprojektet. Hidtidige erfaringer viser, at virksomheder og organisationer oplever, at Erhvervsprojektet sikrer en eksponering af virksomheden, giver adgang til den nyeste forskning, samarbejde med Aarhus Universitet og ikke mindst adgang til rekruttering af nye talenter.

  • Adgang til og rekruttering af talent
  • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
  • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede og motiverede studerende
  • Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige geologer/geofysikere gennem dialog med interne vejledere
  • Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan initiere nye forskningssamarbejder.

Kan din arbejdsplads deltage?

Som udgangspunkt kan alle interesserede virksomheder, organisationer m.fl. deltage. 

En typisk vært har ofte geologer/geofysikere eller andre inden for de naturvidenskabelige områder ansat. Herudover vil værten kunne se Erhvervsprojektet som en mulighed for at rekruttere fremtidens geologer/geofysikerer og udvikle samarbejde med både den studerende og vejlederen på instituttet.

Instituttet inviterer interesserede virksomheder og organisationer til at oprette en virksomhedsprofil, der bliver en del af et dynamisk og fortsat voksende inspirationskatalog til de kandidatstuderende.

Den studerende kontakter dig - inspirationskataloget

Geosciencestuderende søger blandt andet interesserede virksomheder og organisationer i inspirationskataloget. Det er den studerende, der har ansvaret for at tage kontakt og rette henvendelse til virksomheden eller organisationen – heri ligger et vigtigt læringsmoment.

Det beror altid på en individuel vurdering fra virksomhedens eller organisationens side, om en studerende matcher virksomheden eller organisationen og, om der er tid samt et egnet projekt på det aktuelle tidspunkt.

Hvem gør hvad – virksomhedens/organisationens og instituttets roller

Erhvervsprojektet strækker sig over kortere og længere tidshorisonter afhængig af projektets størrelse. Et projekt kan variere størrelsesmæssigt over 5, 10, 15 og 30 ECTS. Et 5 ECTS projekt vil typisk strække sig over 140 timer.

Den studerende har en vejleder i virksomheden eller organisationen og er samtidig tilknyttet en vejleder fra Institut for Geoscience, hvis forskning har relation til temaet for projektet. 

Vejlederen i virksomheden eller organisationen har en vigtig rolle og guider projektet mod et fornuftigt resultat for både arbejdspladsen og den studerende.

Den studerende afslutter projektforløbet med en arbejdsrapport og afhængig af projektets størrelse en mundtlig eksamen, som vejlederne fra arbejdspladsen er velkommen til at deltage i.

Det praktiske – kontrakt og ansættelsesforhold

Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende indgår på arbejdspladsen som virksomhedens øvrige ansatte.

Erhvervsprojektet er en mulighed for virksomheder til f.eks. at sætte gang i og få et af to do- listens mange projekter i mål.

Den studerende modtager ikke løn under erhvervsprojektforløbet. Virksomhedens eller organisationens tid og ressourcer samt den studerendes udbytte af forløbet ligger til grund for samarbejdet.

En virksomhed eller organisation, hvor den studerende har fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Når en virksomhed eller en organisation beslutter at indgå i et erhvervsprojektforløb, indgår de en officiel kontrakt med den studerende og Aarhus Universitet. De nærmere omstændigheder vedr. kontrakten aftales ved aftalens indgåelse.