Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Når du vil samarbejde med Institut for Geoscience, Aarhus Universitet om et specifikt projekt, findes der tre typer af samarbejde:

Samfinansieret forskning

Ved samfinansieret forskning er alle parter medfinansierende. Det vil sige, at både din virksomhed, Institut for Geoscience og eventuelle andre partnere bidrager økonomisk til projektet. Det betyder, at din virksomheds økonomiske bidrag er mindre end ved rekvireret forskning.

Til gengæld har alle involverede parter som udgangspunkt rettigheder over projektets fælles resultat. AU vil altid kunne publicere resultaterne af projektet.

Rekvireret forskning

Man kan sammenligne rekvireret forskning med en konsulentydelse. Det betyder, at Institut for Geoscience udfører en forskningsydelse mod betaling. Din virksomheds økonomiske bidrag vil være større end ved samfinansieret forskning, fordi forskningsydelsen tilbydes på markedsvilkår.

Til gengæld har du større indflydelse på udførelsen af forskningen, ligesom du får bedre kontrol over forskningens resultater, fordi AU efter nærmere aftale kan frasige sig retten til at publicere.

Ansæt en forsker

Hvis du vil ansætte en forsker, kan det ske enten i form af en erhvervs-ph.d., eller en erhvervs-postdoc eller en erhvervs seniorforsker. I alle tre tilfælde gennemfører en forsker et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.

En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem din virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. Erhvervs-ph.d.’en bliver ansat i din virksomhed med løn under forløbet.

Et erhvervs-postdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. En erhvervs-postdoc ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

En erhvervs seniorforsker er et erhvervsrettet projekt med en varighed fra 6 mdr. til 2 år, som en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en forsker med kompetencer på meget højt niveau udfører i samarbejde med hinanden.

Alternativt kan du ansætte en forsker via Innobooster, som er et program målrettet små og mellemstore virksomheder med gode idéer til udviklingsprojekter. Du kan få tilskud til projektforløb på op til 3 år.

Læs mere om erhvervs-ph.d., erhvervs-postdoc og erhvervs seniorforsker andre steder på siden.

AUs generelle information om samarbejde mellem forskere og erhvervsliv

Læs Aarhus Universitets generelle information om samarbejde mellem forskere og erhvervsliv her

Finansieringsmuligher

Læs mere om nogle af mulighederne for finansiering af samarbejde med Institut for Geoscience.