Aarhus Universitets segl

Tanzania

Geoscience leder efter vand i Tanzania

 Få mennesker har hørt om, at der i Tanzania findes mange flygtningelejre, der huser tusinder og atter tusinder af flygtninge fra Congo og Burundi. Hvad endnu færre ved er, at rundt om disse lejre ligger små samfund af tanzaniere, hvor forholdene ofte er værre end i flygtningelejrene. Det er sparsomt med drikkevand, og der er langt at gå t il brønde og vandhuller. Kvinder og børn trækker dag efter dag tunge dunke med vand hjem til landsbyerne fra det nærmeste vandhul, hvor vandet sjældent er rent.  

  Derfor er Poul Due Jensens Fond gået ind i kampen for rent drikkevand til de mange lokale og flygtninge i Tanzania. De har indgået et samarbejde med bl.a. Institut for Geosciences afdeling HydroGeophysics Group og nonprofitorganisationen Water Mission. I oktober 2019 tog tre af vores folk derfor til Tanzania med udstyr, der er udviklet af folk her fra instituttet. Udstyret hedder en tTEM, og med det er det muligt at tage billeder af undergrunden. Disse billeder kan hjælpe med at forudsige, hvor der er størst sandsynlighed for at finde vand i undergrunden, så man kan anlægge brønde.  

  I tre uger besøgte adjunkt Denys James Grombacher, postdoc Pradib Kumar Maurya og specialestuderende Johan Lind to flygtningelejre og fem små samfund rundt om lejrene. Her tog de billeder af undergrunden, der skal hjælpe Poul Due Jensens Fond og Water Mission med at anlægge nye brønde, så de mange beboere kan få rent vand.