Aarhus Universitets segl

GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet er en fællesudgivelse af Aarhus Universitet, Københavns Universitet og GEUS, der alle er parter i Geocenter Danmark.  

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi , kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

GeoScience udleveres som klassesæt til danske gymnasier og kan også downloades gratis.

Download GeoScience

Hele bogen

Kapitel 1-16

Side 1-132

Download bogen som PDF (26,4 MB)


Kapitel 1: Jordens fremtid

Af Henning Sørensen

Side 6-7

Download kapitel 1 som PDF


Kapitel 2: Processerne i jordens indre

Af Hans Thybo og Lars Nielsen

Side 8-15

Download kapitel 2 som PDF


Kapitel 3: Hvorfor smelter jorden?

Af Paul Martin Holm og Lotte Melchior Larsen

Side 16-30

Download kapitel 3 som PDF


Kapitel 4: Varsling af vulkanudbrud

Af Paul Martin Holm

Side 31-33

Download kapitel 4 som PDF


Kapitel 5: Vulkaner andre steder i solsystemet

Af Henning Haack

Side 34-38

Download kapitel 5 som PDF


Kapitel 6: De uundgåelige naturkatastrofer - Viden kan beskytte os!

Af Tine B. Larsen

Side 39-46

Download kapitel 6 som PDF


Kapitel 7: 11. marts 2011 - et megajordskælv og en katastrofal tsunami

Af Tine B. Larsen og Trine Dahl-Jensen

Side 47-51

Download kapitel 7 som PDF


Kapitel 8: Naturens værn mod flodbølger

Af Carsten Broder Hansen

Side 53-57

Download kapitel 8 som PDFfileadmin/www.geo.au.dk/Inspirationsbogen_GeoScience/8_-_Naturens_vaern_mod_flodboelger.pdf


Kapitel 9: Overvågning af landbrug og miljø i Sahel

Af Kjeld Rasmussen, Rasmus Fensholt og Silvia Huber

Side 58-63

Download kapitel 9 som PDF


Kapitel 10: Bæredygtig brug af energi og råstoffer

Af Stefan Anderberg

Side 64-71

Download kapitel 10 som PDF


Kapitel 11: Megabyer

Af Christian Wichmann Matthiessen

Side 72-74

Download kapitel 11 som PDF


Kapitel 12: Vand - Den vigtigste ressource

Af Erik Nygaard og Torben O. Sonnenborg

Side 75-79

Download kapitel 12 som PDF


Kapitel 13: Danmark i de seneste 35.000 år

Af Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær

Side 80-92

Download kapitel 13 som PDF


Kapitel 14: Klimaændringer og Kystprocesser

Af Troels Aagaard

Side 93-101

Download kapitel 14 som PDF


Kapitel 15: Talenternes geografi - Regional udvikling i Danmark

Af Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther

Side 102-109

Download kapitel 15 som PDF


Kapitel 16: Klima - processer og sammenhænge

Af Marit-Solveig Seidenkrantz

Side 110-132

Download kapitel 16 som PDF