Aarhus Universitets segl

Forskningsområder

Både grundforskning og anvendt forskning på Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, er inddelt i fire hovedområder. Disse fire områder beskæftiger sig alle med at opnå en dybere forståelse af de geologiske processer og Jordens systemer, så vi kan bidrage med løsninger til nogle af de problemer, som samfundet står over for. På alle fire hovedområder er der fokus på en bæredygtig fremtid, og vi beskæftiger os med emner som rent drikkevand, kortlægning af klimaforandringer og bæredygtig energi og minedrift.

Opdelingen i hovedområder gælder også for vores studerende, der på kandidatuddannelserne i Geologi og Geofysik specialiserer sig inden for et af de fire hovedområder.