Aarhus Universitets segl

Specialiseringer - Kandidat i Geologi

Specialiser dig i vand på jordoverfladen og undergrunden i relation til samfundsmæssige behov.

Denne specialisering sigter mod at give dig en dybere forståelse af hydrogeologi, grundvandsmodellering, grundvandskemi og de glaciale sedimenter, samt hvordan disse kan bruges til at forstå og tackle udfordringer relateret til vand, forurening og råstoffer. Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i hydrogeologi, geokemi og glacialgeologi. Kursets emner har et stærkt fokus på kvantitative metoder og numerisk modellering. Det er muligt at vælge op til 20 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Du får en dybere forståelse af vandets cyklus, interaktionen mellem grundvand og overfladevand, grundvandsmodellering og grundvandskemi samt indsigt i glacialgeologi, sedimentologi og de geofysiske metoder, der bruges i faktisk kortlægning. Dette vil give dig brede kompetencer til at hjælpe med at løse vores samfunds aktuelle udfordringer relateret til både for meget og for lidt vand og alle miljøproblemer i forbindelse med strømmen og kvaliteten af ​​vand i og udenfor Danmark.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, øvelser og en felttur, hvor nogle af metoderne bruges i praksis.


Forstå processerne for klimaforandringerne og deres påvirkning på jordens overflade.

Denne specialisering giver forståelse af de processer, der driver fortidige og nutidige klimaændringer og af udviklingen af ​​landskaber og iskapper fra et geologisk perspektiv. Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i glacialgeologi, sedimentologi, geokemi, mikropalæontologi, numeriske metoder til geomorfologi samt geofysik. Ligeledes tillader det at kombinere 15 ECTS-point fra andre specialiseringer. Det er muligt at vælge op til 15 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Formålet med is- og klimaspecialiseringen er at opnå en integreret og omfattende viden om geologiske processer. Specialiseringen belyser, hvordan geovidenskab bruges til at opnå viden om dynamikken i klimasystemet, herunder gletsjerprocesser, landskabsudvikling, cirkulation i ocean og atmosfære, solens og vulkaners påvirkning samt indflydelsen på klima og kryosfære fra omfattende processer i Jorden.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, laboratoriearbejde/øvelser og seminarer. Gennem kurset “Marine Geoscience” er det muligt at komme på en valgfri felttur.


Hjælp med at løse de stadigt stigende krav til bæredygtig og fossil energi ved at kombinere geofysiske og geologiske metoder til undergrundsanalyser.

Kursusemnerne i denne specialisering omhandler beskrivende og numeriske analyser af deponering af ​​sedimenter i sedimentære bassiner fra før den permiske periode til nutiden samt numerisk modellering, sekvensstratigrafi, sedimentologi og strukturel geologi. Det er muligt at vælge op til 30 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Formålet med specialiseringen er at give den studerende en dyb forståelse af mekanismerne til bassindannelse og udfyldning for at være i stand til at forudsige de geotekniske egenskaber (brugt til placering af f.eks. havvindmølleparker), analysere de geotermiske energiressourcer, optimere produktionsstederne og forstå genereringen og produktionen af fossile brændstoffer.

Undervisningen er designet til at omfatte både studerende med en geologisk og geofysisk baggrund og inkluderer forelæsninger, laboratorieøvelser, seminarer samt et feltkursus, der indbefatter et togt med indsamling af seismisk data. Kandidatprojektet foretrækkes udført i samarbejde med partnere i energibranchen.


Få en dybere forståelse af de geologiske processer i Jordens indre, og hvordan de naturlige ressourcer, som anvendes i samfundet, bliver til.

Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i mineralogi, petrologi, geokemi, strukturel geologi samt global geofysik. Det er muligt at vælge op til 10 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Målet med Dyb jord-specialiseringen er at opnå en integreret og omfattende viden om geologiske processer, for at forstå Jordens dynamik, herunder kappedynamik, subductions- og spredningsmiljøer, dannelsen af bjergbælter og metalliske ressourcer.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, laboratorieøvelser, seminarer og en felttur relateret til kurset strukturel geologi.