Aarhus Universitets segl

Specialiseringer - Kandidat i Geofysik

Du specialiserer dig i, hvordan geofysiske metoder kan hjælpe med at løse samfundsmæssige udfordringer inden for vand, forurening og råstoffer.

Denne specialisering sigter mod at give dig en dybere forståelse af geofysiske metoder samt hvordan disse kan bruges til at forstå og tackle udfordringer relateret til vand, forurening og råstoffer. Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i hydrogeofysik, hydrologi og glacialgeologi. Kursets emner har et stærkt fokus på kvantitative metoder og numerisk modellering. Det er muligt at vælge op til 20 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Du får en dybere forståelse af de geofysiske metoder, der bruges i faktiske undersøgelser, og ved at kombinere dette med en dybere forståelse af vandstrømme, glaciageologien og sedimentologi, hvor alle processer finder sted, får du brede kompetencer til at dykke ned i de samfundsmæssige udfordringer med vand, råstoffer og forurening, som myndigheder og konsulentfirmaer arbejder med dagligt.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, øvelser og en felttur, hvor nogle af metoderne bruges i praksis.


Forstå sammenhængen mellem klimaforandringer og Jordens overfladeprocesser.

Denne specialisering giver forståelse af de processer, der driver fortidige og nutidige klimaændringer og af udviklingen af ​​landskaber og iskapper fra et geologisk perspektiv. Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i geofysik, numeriske metoder, glacialgeologi, sedimentologi og geokemi. Kursets emner har et stærkt fokus på kvantitative metoder og numerisk modellering. Det er muligt at vælge op til 10 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Specialisering af klima- og jordoverfladesystemer udvider din geofysiske og geologiske baggrund og giver dig en integreret og omfattende viden om, hvordan geovidenskab bruges til at forstå dynamikken i klimasystemet herunder gletsjerprocesser, landskapsudvikling, cirkulation i ocean og atmosfære, solens og vulkaners påvirkning samt indflydelsen på klima og kryosfære fra omfattende processer i Jorden.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, laboratoriearbejde/øvelser og seminarer. Gennem kurset “Marine Geoscience” er det muligt at komme på en valgfri felttur.


Hjælp med at løse de stadigt stigende krav til bæredygtig og fossil energi ved at kombinere geofysiske og geologiske metoder til undergrundsanalyser.

Kursusemnerne i denne specialisering omhandler beskrivende og numeriske analyser af deponering af ​​sedimenter i sedimentære bassiner fra før den permiske periode til nutiden samt numerisk modellering, sekvensstratigrafi, sedimentologi og strukturel geologi. Det er muligt at vælge op til 30 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Formålet med specialiseringen er at give den studerende en dyb forståelse af mekanismerne til bassindannelse og udfyldning for at være i stand til at forudsige de geotekniske egenskaber (brugt til placering af f.eks. havvindmølleparker), analysere de geotermiske energiressourcer, optimere produktionsstederne og forstå genereringen og produktionen af fossile brændstoffer.

Undervisningen er designet til at omfatte både studerende med en geologisk og geofysisk baggrund og inkluderer forelæsninger, laboratorieøvelser, seminarer samt et feltkursus, der inbefatter et togt med indsamling af seismisk data. Kandidatprojektet foretrækkes udført i samarbejde med partnere i energibranchen.


Du kombinerer geofysiske arbejdsmetoder med stens kemiske og fysiske egenskaber for at forstå Jordens struktur og dynamik.

Kursusemnerne i denne specialisering tager udgangspunkt i og bygger videre på kurserne i mineralogi, geokemi og strukturel geologi. Det er muligt at vælge op til 10 ECTS fra andre specialiseringer for at individualisere kandidatuddannelsen.

Deep Earth-specialiseringen udvider din geofysiske og petrologiske baggrund og giver dig en integreret og omfattende viden om struktur, egenskaber, sammensætning og dynamiske processer i crust-lithosfæren-asthenosfære systemet. Den giver en forståelse af dannelsen og udviklingen af ​​kontinenter, bjergbælter og sedimentære bassiner og deres energiressourcer og omhandler lokaliseringen og karakteristika for en række geo-materialer, herunder metalliske ressourcer.

Undervisningen inkluderer forelæsninger, laboratorieøvelser, seminarer og en felttur relateret til kurset petrologi.