Aarhus Universitets segl

Hvad er Geoscience?

Geoscience er videnskaben om Jordens opbygning, og det er et studie i klima, grundvand, råstoffer og meget mere. Under studiet arbejder du i felten både i Danmark og i udlandet. Som færdiguddannet kandidat fra Geoscience er du godt rustet til at gøre en forskel i vores fælles store udfordringer med klimatilpasning, miljøvenlig produktion og bæredygtige råstofforsyninger.

En bred naturvidenskabelig uddannelse

 

Geoscience er blandt de bredeste naturvidenskabelige uddannelser. På Geoscience kombinerer vi alle de naturvidenskabelige områder og sammensætter en omspændende viden. Vi kombinerer støttefagene matematik, kemi, fysik og biologi med vores geologiske viden og omsætter det til en dybdegående og omfattende videnskab, der resulterer i direkte løsninger på mange samfundsmæssige problemstillinger f.eks. i forbindelse med byggeri, bæredygtighed, klima og miljø.

Geoscience er meget praktisk anvendeligt og samfundsorienteret. Vi bruger vores viden til at løse konkrete samfundsmæssige problemstillinger for at sikre både mennesker og vores klode den bedste fremtid. På Geoscience arbejdes der for at forstå og forbedre vores klima og miljø. Der forskes i klimasystemet og klimaforandring, miljøpåvirkninger, grundvand, CO2-lagring i jorden, geotermisk energi og meget andet, der er med til at sikre Jordens fremtid og vores overlevelse.

Er Geoscience noget for dig?