Aarhus Universitets segl

Rønbjerg Feltstation - Grundlæggende geofysik (1. år)

På dette feltkursus, som er en del af kurset Grundlæggende Geofysik (2. semester), trænes to vigtige målemetoder.

Med geoelektriske målinger kortlægger du variationer i jordlagenes elektriske ledningsevne, som afspejler jordens vandindhold, indhold af opløste stoffer samt indhold af lermineraler.

Måling af jordlagenes ledningsevne udnyttes især til kortlægning af grundvandsførende lag samt til planlægning af arealudnyttelse og drikkevandssikkerhed. Disse metoder udvikles i de senere kurser Grundlæggende Hydrogeofysik (5. semester) og Elektriske og Elektromagnetiske Metoder (8. semester).

Med seismiske målinger kortlægger du variationer i jordlagenes lydhastighed, som især afspejler vandindhold, mineralkornenes kemiske sammensætning og deres pakningsgrad (porøsiteten).  

Måling af lydhastighed og lydekkoer leverer skanningbilleder (seismogrammer), som meget detaljeret viser laggrænser og brudzoner i undergrunden. Dette udnyttes på alle skalaer fra kortlægning af arkæologi og fundamenteringsproblemer for havvindmølleparker til udforskningen af jordskorpen og klodens dybeste strukturer og kræfter. Disse metoder udvikles i de senere kurser Refleksionsseismik og Logging (5. semester) og Bassinrefleksionsseismik (7. semester).

Feltkurset forløber over to meget intensive dage på Aarhus Universitets feltstation i Rønbjerg.