Aarhus Universitets segl

Elektriske og elektromagnetiske metoder: dataindsamling, processering og tolkning (4. år - valgfag)

Dette feltkursus indgår i kurset Elektriske og Elektromagnetiske Metoder og består af 5 dages feltarbejde, databehandling og tolkning på skiftende lokaliteter i Danmark.

De studerende arbejder med de geofysiske kortlægningsmetoder, der i vidt omfang bruges i Danmark og i resten af verden til kortlægning af grundvandsressourcer, forurening, og generel geologisk kortlægning. De specifikke metoder kan variere en smule fra år til år men indeholder typisk:

 • Transient Electromagnetics (TEM)
  til måling og kortlægning af undergrundes elektriske ledningsevne. Målingerne fortages med moderne højteknologisk udstyr, som bl.a. er udviklet på Institut for Geoscience (se bl.a. https://hgg.au.dk/instruments/ttem/).

 • Electric Resistivity Tomography (ERT) og Induced Polarization (IP)
  til kortlægning af elektrisk ledningsevne og forskellige forhold i porevæsken.

 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
  til bestemmelse af vandindhold og kornstørrelsefordelinger af det geologiske materiale.

 • Electromagnetic Induction (EMI eller GCM) 
  hvor et lille frekvensdomæne-instrument trukket af en ATV bruges til kortlægning af den elektriske ledningsevne i de øverste 10 m

På kurset lærer de studerende at anvende metoderne til kortlægning af geologi, grundvand og råstoffer samt til miljøundersøgelser.