Aarhus Universitets segl

Ekskursion til Bornholm - Danmarks geologi (1. år)

I faget Danmarks Geologi gennemgås de geologiske enheder (bjergarter og sedimenter), der forekommer i den danske undergrund og ved overfladen.
Hovedvægten ligger på bjergarternes og sedimenternes egenskaber og dannelsesforhold.

Faget indeholder 3 ekskursioner til lokaliteter, hvor der ses eksempler på blotlagte geologiske lag.
Lagenes strukturer og indhold af fossiler undersøges og opmåles.

Bornholm
På vej mod Bornholm besøges Stevns Klint og Faxe Kalkbrud.
På Bornholm er fokus på grundfjeldet og sedimentære bjergarter, og der besøges forskellige lokaliteter.

Nordjylland
Ekskursionen er en éndagstur til Knudeklint og Moler Museum på Fur samt lergravene i Heselbjerg og Hinge.

Sydjylland
Ekskursionen er en heldagstur til Himmelbjerget, Voervadsbro, Hvidbjerg, Treldenæs og Hagenør.