Aarhus Universitets segl

Danmarks kyst - Kvartærgeologi (2. år)

Faget Kvartærgeologi indeholder 2 dages feltekskursion samt 3 dages feltarbejde ved danske kystlokaliteter.

Formålet med feltturene er at introducere deltagerne til grundlæggende teknikker i kortlægning af
eksponeringsafsnit med kvartære (glasiale) sedimenter og give dem grundlæggende
viden om rekonstruktion af ismiljøer og -processer.

I 2019 gik de 2 dage til Mols Hoved, Elsegårde Strand og Ebeltoft Færgehavn på Djursland (1 dag), samt til Limfjorden (1 dag).
Disse 2 dages feltekskursion foretages sammen med studerende i faget "Introduktion til istidsprocesser og –miljøer"

De 3 dages feltarbejde foregår omkring Viborg, og der overnattes på Stoholm Vandrerhjem.