Aarhus Universitets segl

Alumnedag 2017

Geoscience alumnedag 2017

Fredag den 10. marts 2017, kl. 12-17 blev årets alumnedag afholdt på instituttet med omkring 100 deltagere og masser af aktiviteter.

PROGRAM

Kl. 12.00  Velkomst

Kl. 12.10  Frokost og netværk
kl. 13.00  Foredrag:

 • Geotermisk energi
  1. Henrik Bjørn, VIA Byggeri, Energi & Miljø, Center for forskning & udvikling, Campus Horsens: Overfladenær geotermi og varmelagring i undergrunden
   • Abstract:
    Terrænnær geotermi, eller jordvarmeboringer, har i det seneste årti været i stærk vækst i Danmark. Effektive varmepumper og øget fokus på bæredygtig energi er væsentlige medvirkende årsager hertil. Mulighederne for at anvende de samme boringer til at lagre overskudsvarme fra sommer til vinter åbner også helt nye perspektiver. Om sommeren er der typisk et stort overskud af solvarme, industriel procesvarme og efterhånden også et betydeligt varmeoverskud i de nye højisolerede boliger. Denne energi har man i vid udstrækning traditionelt ”smidt væk” ved hjælp af køleanlæg og ventilation. Geologisk varmelagring giver mulighed for at gemme energien fra sommer til vinter, og med et relativt lille tab. Det giver dels en billig frikøling om sommeren og dels en forøget effektivitet på varmepumpen om vinter
    en.
  2. Niels Balling, Institut for Geoscience:
   Udnyttelse af geotermisk energi i Danmark
   • Abstract:
    Debatten om global opvarmning, med en stigende politisk vilje til at transformere energiforbrug fra fossile brændsler til vedvarende og mere bæredygtige energikilder, har bevirket en forøget interesse for geotermisk energi. Det er muligt at udnytte undergrundens varme også udenfor de traditionelle områder med høj temperatur. Det gælder specielt i områder, som det danske, med sedimentære bassiner, hvorfra der kan hentes varmt vand
    .
    Indlægget vil beskrive status for udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark med tre aktive geotermiske varmeværker (Thisted, København og Sønderborg), nogle resultater fra de seneste geotermiske forskningsprojekter ved Institut for Geoscience og omtale et netop bevilget nyt projekt GEOTHERM under Innovationsfonden
 • Nitratretension
  1. Hans Roust Thysen, SEGES, Landbrug og Fødevarer F.m.b.A.: 
   Forskning og viden – nøglen til produktion og et godt miljø
   • Abstract: Med udgangspunkt i projekter og forskningsaktiviteter giver Hans Roust Thysen sit bud på hvordan forskning og viden er nøglen til at øge produktionen på de danske landbrugsarealer og samtidig sikre et godt miljø i Danmark. 
  2. Troels Norvin Vilhelmsen, Institut for Geoscience:
   Tracking poo… what to do?
   • Abstract: January 2017 a new research project lead by Department of Geoscience called ”Open landscape nitrate retention” – rOpen was initiated. The goal of this research project is to develop effective methods to estimate the loss of nitrate on a scale of individual fields, with the vison is that the concept can be applicable on national scale. To complete this task, effective methods for data collection, interpretation and modelling must be developed. This presentation will contain two parts. In the first part we will present an outline of the methods and developments needed to complete the task, and in the second part, we will focus on the key step in going directly from lithological and geophysical data to structural models.
 • Vulkaner, klima og katastrofe
  1. Felix Riede, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet:
   Apokalypse Then – Laacher See udbruddets (11000 f.kr.) impact på datidens befolkning

   • Abstract: For 13000 år siden gik Laacher See vulkanen beliggende i nutidens Tyskland i voldsom udbrud. Siden 2009 har denne begivenhed og dens klimatiske, økologiske og kulturelle følgevirkninger i fokus på AU. I to omgange har et forskerhold bestående af arkæologer og geologer formået at hente Forskningsministeriets Sapere Aude elitebevillinger hjem for at på bedste tværfaglige maner undersøge hvordan og hvorledes dette vulkanudbrud – endnu ej udslukket – har påvirket datidens mennesker. Oplægget vil kort rapportere om projekternes resultater indtil videre og skitsere fremtidens perspektiver.
  2. Christian Tegner, Institut for Geoscience
   Vulkaner og klima tilbage i geologisk tid 
   • Abstract:  De fleste store ændringer i flora og fauna i den geologiske lagserie er sammenfaldende med globale miljøændringer, samt med store vulkanske provinser. De seneste år har vi i  Centre of Earth System Petrology fokuseret på at belyse sammenhængen mellem dynamiske processer i Jordens kappe og skorpe, pladetektonik, vulkaner og klimapåvirkninger. Der vil blive vist eksempler på studier af Trias-Jura grænsen der faldt sammen med den Central Atlantiske Magmatiske Provins for c.  201 millioner år siden, samt fra Paleocæn-Eocæn grænsen der faldt sammen med den Nordatlantiske Magmatiske Provins for c. 55 millioner år siden.

kl. 15.00  Fadøl og cafésnak af diverse interesse

 • Hydrologi/hydrogeofysik
 • Geokemi/petrologi
 • Seismik/strukturgeologi
 • Geotermisk energi
 • Klima

kl. 17.00  Farvel og tak for denne gang