Aarhus Universitets segl

COMSOL workshop på Geoscience

I samarbejde med COMSOL afholdes en workshop om simulering af geofysik

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 12. maj 2015,  kl. 09:00 - 12:00

Sted

Institut for Geoscience, lokale 1675-117

Der vil være eksempler fra mange forskellige emner som relaterer sig til geofysik, som f.eks. simulering af:

  • Grundvandsmodellering - porøst flow af newtonske væsker, Stokes + Darcy love
  • Transient elektromagnetisk modellering
  • Geodynamisk modellering (deformation af geologiske materialer med diverse plastiske/viskøse/elastiske rheologier, oftest uden inerti (Stokes' lov)
  • Modellering af varme i geologiske legemer
  • Modellering af væsker - frit flow (Navier-Stokes)

Mere information og program på COMSOLs hjemmeside: https://www.comsol.dk/events/id/46281/