Kandidateksamen - Mette Green Engsig

En regional grundvandsmodel for et område omkring Hornslet kalibreret med fokus på byudviklingsområdet Lokalplan nr. 391 i Syddjurs Kommune

14.11.2017 | Lone Davidsen

Dato ons 22 nov
Tid 13:15 15:00
Sted Geoscience, 1673/118
  • Foredragstitel:
    Vurdering af muligheder for nedsivning af regnvand i byområder vha. regional grundvandsmodellering
  • Vejleder/Eksaminator:
    Steen Christensen
  • Censor:
    Lars Elkjær
Institut for Geoscience, Medarbejdere