Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lær om klima og miljø

Sådan arbejder du med klima og miljø på Geoscience

 

På Geoscience lærer du at forstå de processer, der påvirker vores klima. Når en geolog eller geofysiker undersøger vores Jord, træder Jordens fortid frem. I jordlag, klippeblokke, fossiler, mineraler og andet materiale kan vi se påvirkningerne fra de klima- og miljøforandringer, der sker nu, og de, der har været før i tiden. Vi kan se årsager til klima- og miljøforandringer, og fastslå, hvad der er menneskeskabt, og hvad der er naturligt. Både nu og i fortiden. Det kan også hjælpe os til mere sikkert at forudse fremtidens klima.

Undersøgelser af Jorden kan derved give os et billede af, hvad den har været udsat for. Vi kan se, hvordan klima- og miljøpåvirkninger i fortiden har påvirket vores klode over kortere og længere tid. Vi kan også se, om miljøet har været i stand til at vende tilbage til samme tilstand som før påvirkningerne, eller om påvirkningerne har resulteret i vedvarende forandringer, der også har påvirket livsbetingelserne for planter og dyr. Den viden hjælper os til at fastslå, hvordan de nuværende klima- og miljøpåvirkninger påvirker Jorden, og hvordan de vil påvirke vores livsbetingelser fremover. Nogle skader vil kunne udbedres, og nogle af de biologiske systemer kan regenerere, mens andre aldrig vil kunne vende tilbage til den tilstand, der var før påvirkningen.

Job inden for miljø og klima

Geologer og geofysikere arbejder med klima og miljø på mange forskellige områder og i samarbejde med mange andre faggrupper. Som uddannet geolog eller geofysiker er du vant til at inkorporere mange forskellige fagområder i dit arbejde, og du forstår, at vi redder vores klode gennem stærkt, fagligt samarbejde og dedikation.  

Vand og uønskede stoffer

På geoscience-uddannelsen lærer du, hvordan både gavnlige og uønskede stoffer transporteres med vandet og udvaskes/ophobes i jordlagene. Disse stoffer påvirker jord, planter og dyr, og de har derfor en direkte forbindelse til og påvirkning af vores fødevarer. Derfor arbejder geologer og geofysikere tæt sammen med flere andre videnskabelige områder, når forurenede områder skal oprenses, og når vi skal sikre, at vores grundvand er sundt og sikkert. Når der er giftstoffer i vores vand, kan geologer undersøge, hvor giftstofferne ledes hen, hvad det betyder for vandets kvalitet, og hvordan vi kan mindske forureningen.

Byggeri og anlæg

 

 

Flere geologer og geofysikere arbejder tæt på byggebranchen. De er med til at vurdere miljøpåvirkningen af et byggeprojekt og de udvikler nye og mere bæredygtige byggematerialer. Der er mangel på både grus, sand og ler i byggebranchen, og geologer og geofysikere er med til at finde nye måder at arbejde med andre råstoffer på og vurdere miljøpåvirkningen, hvis vi udvinder og benytter dem.

Grøn energi

 

Mange geologer og geofysikere arbejder også med grøn energi. Det kan være geotermisk energi, hvor varmt vand pumpes op fra den dybe jord, og det kan være fundering af vindmøller. Når der skal bygges vindmøller både på landjorden og i havet, skal der foretages grundige undersøgelser af undergrunden inden, for at sikre at vindmøllen står optimalt. Sådanne undersøgelser omfatter blandt andet højopløselige geofysiske (refleksionsseismiske) data og geotekniske målinger.