Aarhus Universitets segl

Geo-sustainability og råstoffer i fremtiden

  • Ansvarlig underviser: Thomas Ulrich
  • Varighed: 45 minutter 
  • Antal deltagere: Ingen begrænsning
  • Sted: Institut for Geoscience eller online.
  • Kontakt: sekretariat@geo.au.dk

Naturlige råstoffer fra vand til metaller spiller en enormt vigtig rolle i vores samfund. Vi bruger dem i mange produkter, men er ofte ikke bevidste om, hvor de kommer fra, eller hvordan de dannes. Alle de metaller, som indgår i utallige produkter, som vi bruger i dagligdagen, stammer fra mineraler, der findes på bestemte steder i undergrunden. Men forbruget af råstoffer er stigende og stiller nye udefordringer til udvinding og produktion. Derfor er det nødvendig at tænke sig om, og se på hvordan vi kan blive mere bæredygtige i udvindingen og i hele råstofcyklussen og arbejde hen imod en cirkulær økonomi. Det kan f.eks. betyde, at vi opfinder nye metoder til at oparbejde og genbruge mange af de metaller, som findes i produkter, der ender på lossepladsen. Effekten vil være en mere klima- og miljøvenlig produktion og dermed et mindre energiforbrug.

I oplægget undersøges betydningen af råstoffer og deres dannelse med et par eksempler med fokus på metaller.  Deres geologiske dannelsesmiljøer bliver præsenteret og det bliver vist, hvilke metaller der kommer fra hvilke mineraler, og hvordan de eftersøges og oparbejdes. Bagefter diskuterer vi udfordringer i råstofefterspørgslen og hvordan man kan tackle dem. Oplægget giver en fornemmelse og bevidsthed om den geologiske oprindelse af råstoffer og deres brug samt mulighed for at diskutere emnet i forhold til nogle af FN's 17 verdensmål.