Randell Stephenson

Adjungeret professor

Randell Stephenson blev i 2008 udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Geoscience, hvor han gennem en del år har været en hyppig gæst, dels som ekstern bedømmer for flere ph.d.-afhandlinger, dels som samarbejdspartner i forbindelse med flere forskningsprojekter og publikationer. I 2005 var han som Visiting Fellow på et længere ophold på instituttet.

 

Randell Stephenson er canadisk af fødsel, har universitetsgrader i geologi/geofysik fra Carleton og Dalhousie, og arbejdede fra 1989 til 2008 i afdelingen for Tectonics  and Structural Geology ved VU University i Amsterdam.

Hans vigtigste forskningsområde har været inden for tektonikken i Phanerozoiske sedimentære bassiner i det sydøstlige Europa, men han har også bevaret en interesse for arktisk tektonik fra sin tid på Geological Survey of Canada (Calgary), hvor han tilbragte fem år før han flyttede til Europa. Basinmodellering baseret på integration af regionale geofysiske og geologiske observationer har været hans speciale. Han har udført eller deltaget i seismiske undersøgelser på den canadiske polar kontinentalmargin og i Beaufort Sea-Mackenzie Delta områder i Canada samt på tværs af det sydøstlige Karpater-Focsani Bassin (Rumænien), Dniepr-Donets Bassinet (Ukraine) og det Azovske Hav-nordøstlige Sortehavet (Ukraine).

I januar 2009 flyttede Randell Stephenson til universitetet i Aberdeen (UK), hvor han nu er ansat som professor i geofysik ved School of Geosciences.


Kontakt:

Telefon: +44 (0)1224 274817
E-mail: r.stephenson@abdn.ac.uk
Adresse: School of Geosciences
Geology and Petroleum Geology
Meston Building, King's College
University of Aberdeen
ABERDEEN AB24 3UE
Scotland

Randell Stephensons hjemmeside